ଅନ୍ୟମାନେ |

 • Uzbekistan Compass Mall

  ଉଜବେକିସ୍ତାନ କମ୍ପାସ୍ ମଲ୍ |

  ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ: ଉଜବେକିସ୍ତାନ କମ୍ପାସ୍ ମଲ୍ |
  ଆମର ସହଯୋଗୀ: ଆଲ୍ଟପ୍ ଫେସେଡ୍ କୋ, ଲି
  ଧାତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀ:JKL ହାର୍ଡୱେର୍ କୋ।, ଲି
  ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗାଣ ସମୟ: 2016
  ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟବସ୍ତୁ: ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲର ଜଟିଳ ପ୍ରକାରଗୁଡିକ (ସ୍ପିରାଲ୍ ସିଡ଼ି) |